**CLUB İçerisinde Paylaşım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar.** - Paylaşım yaparken Türkçe kurallarına olabildiğince uyulması, sorunuzun rahat anlaşılması ve en hızlı cevabı almanız adına, dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. - Paylaşımlarınız da kibar ve yalın bir dil kullanmanız ve gerekirse resim ile eklenti yapmanız, doğru ve hızlı cevap almak adına önemli hususlardır. - Paylaşımları olabildiğince uygun bölümlere açarak, konu ile ilgili kişilerin daha hızlı görmesini sağlamak adına çok önemlidir. - Paylaşımlarda etiket kullanmak o sorunun daha sonra tekrar aranması adına çok önemlidir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
824 kez görüntülendi
STMicroelectronics kategorisinde (4,270 puan) tarafından

Stm32051 discovery board ile çalışıyorum bu aralar. Stm in MCU larının bizim kullandığımız serilerinde EEPROM yok. Bunun yerine program belleğini kullanıyoruz.
Okumakta problem yaşamıyorum. Ama yazarken bilindiği gibi tüm page i silip yazmak gerekiyor. Siliyorum ama yazamıyorum. Bunu Hal ile yapmak istedim olmadı. Register e indim yine olmadı.

  void writeFlash(uint32_t flashAdress, uint16_t data){
	HAL_FLASH_Unlock();

	//sil
	FLASH_PageErase(flashAdress);

	//veriyi yaz
	FLASH->CR|=0x00000001; 
	*(__IO uint16_t*)flashAdress = data;	
	while((FLASH->SR&0x00000001));  		

	HAL_FLASH_Lock();
}

Yukarıdaki kod register.

HAL_FLASH_Program(TypeProgram, Address, Data)

Yukarıdaki Kod ise HAL kütüphanesine ait. Kütüphanenin içeriği aşağıda.

 static void FLASH_Program_HalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)
{
 /* Clean the error context */
 pFlash.ErrorCode = HAL_FLASH_ERROR_NONE;
 
  /* Proceed to program the new data */
  SET_BIT(FLASH->CR, FLASH_CR_PG);

 /* Write data in the address */
 *(__IO uint16_t*)Address = Data;
}

basit bir şekilde bir word veri yazıp orayı okuyacak bir rutine ihtiyacım var.

Saygı ve selamla.

(4,270 puan) tarafından

şurada dursun lazım olur

Flash Belge

(3,790 puan) tarafından

Eğer EEPROM gibi sık değişen verileri tutma niyetiniz varsa çok yanlış bir seçim hocam. Toplam ömrü 10k yazma/silme ömrü olan bir çevresel FLASH birimi...

(4,270 puan) tarafından

Hok Hocam belki bir belki iki kez Değişecek.

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(4,270 puan) tarafından
1 beğenilme 0 beğenilmeme
(4,160 puan) tarafından

HAL için bir şey söyleyemem fakat SPL için ST'nin yayınladığı örnek aşağıda mevcut.
Rutinlerin HAL karşılıklarını yazarak veya register seviyesinde işleterek yapabilirsiniz.

/**
 ******************************************************************************
 * @file  FLASH/FLASH_Program/main.c 
 * @author MCD Application Team
 * @version V1.4.0
 * @date  24-July-2014
 * @brief  Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics</center></h2>
 *
 * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
 * You may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at:
 *
 *    http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 *
 ******************************************************************************
 */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/** @addtogroup STM32F0xx_StdPeriph_Examples
 * @{
 */

/** @addtogroup FLASH_Program
 * @{
 */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#ifdef STM32F072
 #define FLASH_PAGE_SIZE     ((uint32_t)0x00000800)  /* FLASH Page Size */
 #define FLASH_USER_START_ADDR  ((uint32_t)0x08009000)  /* Start @ of user Flash area */
 #define FLASH_USER_END_ADDR   ((uint32_t)0x08020000)  /* End @ of user Flash area */
#elif defined (STM32F091)
 #define FLASH_PAGE_SIZE     ((uint32_t)0x00000800)  /* FLASH Page Size */
 #define FLASH_USER_START_ADDR  ((uint32_t)0x08009000)  /* Start @ of user Flash area */
 #define FLASH_USER_END_ADDR   ((uint32_t)0x08040000)  /* End @ of user Flash area */
#else
 #define FLASH_PAGE_SIZE     ((uint32_t)0x00000400)  /* FLASH Page Size */
 #define FLASH_USER_START_ADDR  ((uint32_t)0x08006000)  /* Start @ of user Flash area */
 #define FLASH_USER_END_ADDR   ((uint32_t)0x08007000)  /* End @ of user Flash area */
#endif /* STM32F072 */
#define DATA_32         ((uint32_t)0x12345678)

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint32_t EraseCounter = 0x00, Address = 0x00;
uint32_t Data = 0x3210ABCD;
uint32_t NbrOfPage = 0x00;
__IO FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
__IO TestStatus MemoryProgramStatus = PASSED;

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/

/**
 * @brief Main program.
 * @param None
 * @retval None
 */
int main(void)
{
 /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured, 
    this is done through SystemInit() function which is called from startup
    file (startup_stm32f0xx.s) before to branch to application main.
    To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
    system_stm32f0xx.c file
   */ 

 /* Unlock the Flash to enable the flash control register access *************/ 
 FLASH_Unlock();
  
 /* Erase the user Flash area
  (area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR) ***********/

 /* Clear pending flags (if any) */ 
 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR); 

 /* Define the number of page to be erased */
 NbrOfPage = (FLASH_USER_END_ADDR - FLASH_USER_START_ADDR) / FLASH_PAGE_SIZE;

 /* Erase the FLASH pages */
 for(EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
 {
  if (FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR + (FLASH_PAGE_SIZE * EraseCounter))!= FLASH_COMPLETE)
  {
   /* Error occurred while sector erase. 
     User can add here some code to deal with this error */
   while (1)
   {
   }
  }
 }
 /* Program the user Flash area word by word
  (area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR) ***********/

 Address = FLASH_USER_START_ADDR;

 while (Address < FLASH_USER_END_ADDR)
 {
  if (FLASH_ProgramWord(Address, DATA_32) == FLASH_COMPLETE)
  {
   Address = Address + 4;
  }
  else
  { 
   /* Error occurred while writing data in Flash memory. 
     User can add here some code to deal with this error */
   while (1)
   {
   }
  }
 }

 /* Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended
   to protect the FLASH memory against possible unwanted operation) *********/
 FLASH_Lock(); 


 /* Check if the programmed data is OK 
   MemoryProgramStatus = 0: data programmed correctly
   MemoryProgramStatus != 0: number of words not programmed correctly ******/
 Address = FLASH_USER_START_ADDR;
 MemoryProgramStatus = PASSED;
 
 while (Address < FLASH_USER_END_ADDR)
 {
  Data = *(__IO uint32_t *)Address;

  if (Data != DATA_32)
  {
   MemoryProgramStatus = FAILED; 
  }

  Address = Address + 4;
 }

 /* Infinite loop */
 while (1)
 {
 }
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{ 
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

 /* Infinite loop */
 while (1)
 {
 }
}
#endif

/**
 * @}
 */

/**
 * @}
 */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
...